English 中文
您的位置:首页 > 行业资讯 > 业内资讯
2019年03月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
发布时间:2019年03月29日    阅读次数:67次    作者:回盛生物


区域 省市 2019-03-29 2019-03-28 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 15.75 15.98 -0.23 -0.09
山东省 15.76 15.75 0.01 -0.05
浙江省 16.93 16.92 0.01 -0.62
江西省 15.51 15.54 -0.03 -0.39
福建省 15.79 15.95 -0.16 -0.61
江苏省 15.57 15.60 -0.03 0.11
上海市 15.00 15.00 0.00 -0.53
西北 新疆 12.61 12.73 -0.12 -0.32
陕西省 14.88 14.86 0.02 0.03
甘肃省 13.97 13.73 0.24 0.00
宁夏 13.60 13.60 0.00 -0.05
华中 河南省 14.99 15.05 -0.06 -0.25
湖南省 14.64 14.66 -0.02 -0.42
湖北省 14.97 15.06 -0.09 -0.26
华北 北京市 14.75 15.50 -0.75 1.15
天津市 14.95 14.90 0.05 -0.52
山西省 14.31 14.37 -0.06 -0.37
河北省 14.83 14.81 0.02 -0.07
内蒙古 14.05 14.05 0.00 0.30
华南 广西 13.31 13.22 0.09 -0.37
广东省 14.33 14.44 -0.11 -0.34
海南省 13.10 13.10 0.00 -2.90
东北 辽宁省 14.46 14.34 0.12 0.12
黑龙江省 14.19 14.11 0.08 0.53
吉林省 13.93 13.92 0.01 0.28
西南 四川省 16.54 16.50 0.04 -0.31
贵州省 15.30 15.45 -0.15 0.06
云南省 13.08 13.07 0.01 -0.11
西藏 14.00 14.00 0.00 0.00
重庆市 15.31 15.55 -0.24 -0.76
博友彩